National Territory of the Philippines (Meaning, Tagalog Version, PDF)

Here is the National Territory of the Philippines with meaning and Tagalog (Filipino) version. We also attached the PDF file which you can download anytime.

What is the national territory of the Philippines?

The national territory comprises the Philippine archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines.

national territory philippines tagalog filipino version

The Article 1 of the 1987 Constitution of the Philippines is an explanation of what composes the Philippine, its territorial jurisdiction -land and sub lands, aerial domains, sea and submarine area, waters surrounding the archipelago and the whole Philippines.

National Territory of the Philippines Tagalog and Filipino Version

1987 Konstitusyon ng Pilipinas, Artikulo 1. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng pulo at karagatan na nakapaloob doon, at lahat ng iba pang teritoryo na ari ng Pilipinas sa pamamagitan ng karapatang kinikilala sa kasaysayan o sa batas, kasama ang dagat teritoryal, ang kalawakang itaas, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang lugar submarina na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas. Ang karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at sukat, ay bumubuo ng panloob na karagatan ng Pilipinas.

National Territory of the Philippines PDF

Download the PDF file here: National Territory of the Philippines PDF

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *